AskOëtes5’Téitem

AskOëtes5'Téitem - initiatie en mini folkbal

Folk leeft! Doe mee en dans een tovercirkel, bourrée, polka,... Want wie niet draaien wil, staat stil. En da’s geen optie bij de balfolk van AskOëtes5'Téitem. Deze groep ontsproot uit Westelfolk met als hoofddoel u gelukkig te maken middels doedelzak, trekzak, banjo en meer. Wij gunnen het hen van harte.

Folk is alive! Join us and dance a circassian circle, bourrée, polka, ... For anyone not turning is standing still. And that's not an option with AskOëtes5'Téitem's ballroom folk. This group sprouted from Westelfolk with the main goal of making you happy by means of bagpipes, melodeon, banjo and more. Let them!