BAPO DE TOETERMAN

Een komische en muzikale éénmansperformance, met maar liefst 22 chromatisch verschillende toeters - allemaal nauwkeurig binnen 'knijpbereik' bevestigd op een overall. Bapo toetert een heel eind weg langs een gevarieerd repertoire, terwijl hij tegelijk nog andere kunstjes opvoert.

A comical and musical one-man show, with no less than 22 (chromatically different) bulb horns - all accurately mounted within squeezing range on a boilersuit. Bapo honks his way through a varied repertoire, while at the same time performing a range of other tricks.