De Grote LevensVijsheid

In een tijd lang geleden  sprong men gezwind met een simpele knip-oog van fantasie naar realiteit.

De Grote LevensVijsheid bewaakte de poort tussen beide werelden. Totdat ze vastgeroest raakte door gewoontes en patronen. En zo gebeurde het op een dag dat de LevensVijsheid niet meer kon scharnieren.

Samen met hem raakte ook iedereen verstrikt in zijn eigen, beperkte wereld.  Sommigen konden zich nog enkel bezighouden met getallen en meetkundige lijnen, anderen zaten gevangen in de wereld van plastiek. En nog anderen raakten zo verstrikt in de wereld van fantasie dat ze werden opgeslokt door onontwarbare gedachtenkronkels. De levensVijsheid kon dit alles slechts aanschouwen. Vanop zijn vastgeroest plekje kon hij alleen maar huilen. Zijn tranen verroestten hem nog meer.

Dit alles zou nog eeuwen hebben doorgegaan moest hét Ogenblik niet zijn voorbijgedreven en opgevist door Kwali-Tijd.

Kwali nam het blik bij zich en koesterde het als was het zijn eigen kind. De koestering deed het blik openspringen.  Honderden ogen, honderden zichtpunten, staarden hem aan. De inhoud ervan verblinde hem eerst maar  bracht hem, toen hij dieper keek, het verloren In-Zicht. Hij wist hoe hij de mensen weer kon bevrijden! Maar hij kon dit niet alleen…

Als eerste ging hij naar de  Woarom, een oeroud schepsel dat de mensheid terug zou leren zijn kleine wereld in vraag te stellen. Eencellig als hij was leek hij zeer beperkt maar was hij daardoor ook o zo verruimend voor de mens die voor hem stond. Daarnaast ging hij naar de Zie-Die-Mensie. De Zie-Die-Mensie keek en bekeek de wereld, ging steeds op onderzoek uit om nieuwe hersenspinsels verder te weven/aan te breien en denkpatronen te hertekenen. De Zie-Die-Mensie kon de wezens opnieuw leren  kijken vanuit duizend hoeken en duizend  logica’s.

Maar Kwali heeft ook doeners nodig!  En daarom hebben ze besloten om voor éénmaal de wereld der Illusies naar de Gitannekesfoor te brengen, een plaats waar werkelijkheid en fantasie wél nog steeds lijkt samen te vloeien.

WILlUSIEn?kwillusien!

Hoe kan jij helpen?

-Ga langs de Waorom en verzamel vragen.

-Zoek het juiste ogenblik bij de Ogenblikker.

-Bekijk het van een nieuwe kant bij de Ziedimensie.

-Daag de Roestlingers uit zodat ze meer mens kunnen worden.

De levensvijsheid

Vrouwtje Vijsheid heeft veel inzicht

in jouw unieke gezicht

leest zij de lijnen,

leest zij je lachen en je zorgen,

niets blijft voor haar verborgen...

Met een penseelstreek heel gezwind

maakt ze van jou een ander kind!

De wereld der illusie

Knip en knipper

met je ogen,

ogenblikker,

niet bedrogen?

Knipoogwereld

vol illusie,

kwillusien!

De fluisterbuizen van de soundsurfer

Fluister fluister in het duister

in het donker van ’t wormgat.

Fluister fluister en ik luister

naar het antwoord dat er zat.

Kwalhalla

Moe van al het feestgedruis?

Ga nog niet naar huis!

Is het rust dat je wil?

Altijd welkom in ’t Kwalhalla.

Daar word je woordenstromendoof

en mensenstemmenstil...

Knutselstand

Schaar en lijm, papier, karton

dat is hoe je werk begon.

Knip en krul en vouw en plooi

jouw nieuwe look, supermooi!