FESTIVAL REGELS  -  FESTIVAL RULES (TERMS&CONDITIONS)

– Het is bezoekers verboden om eigen drank of voedsel mee op de festivalweide te nemen.
_Ticket holders are prohibited from bringing their own food or drinks on to the festival grounds.

– Op de festivalweide is het verboden vuurtjes te maken en zijn wapens en/of drugs verboden.
- On the festival grounds guns, drugs and making fires are strictly prohibited.

– Er mag geen handel gedreven worden op en rond het festivalterrein, zonder formele toestemming van de organisatie.
- Strictly no trading or other commercial activity including marketing, advertising or flyposting will be allowed on and around the site without the Gitannekesfoors' prior written consent.

– Dieren worden niet toegelaten op en rond het festival en op de camping (tenzij blindengeleidenhond).
-animals and pets are not allowed on the festival site and camping, (unless it is a guide dog)

– Tevens denken we ook aan het milieu en wordt flyer-bedeling niet toegestaan. Voor affiches van andere evenementen wordt aan de ingang een affiche-wall voorzien.
-No flyering. We like to keep it green and avoid littering. There is a designated poster-wall at the entrance where you can hang posters promoting other events.

– De organisatie behoudt zich het recht om wie de regels overtreedt of de richtlijnen negeert de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen.
-the organisation holds the right to refuse entry or eject ticket holders from the festival site and camping who don't follow the rules and regulations.

– De wet verbiedt om alcohol te verkopen/serveren aan mensen jonger dan 16 jaar (voor sterke drank is dit 18 jaar). De organisatie heeft deze wettelijke bepaling duidelijk toegelicht aan alle medewerkers en standhouders en vraagt hen deze regelgeving na te leven. Bij twijfel mogen ze de verkoop weigeren. U mag uit eigen beweging op basis van uw identiteitskaart de verkoper aantonen dat u wel de vereiste leeftijd hebt.

-It is strictly prohibited by law to sell and serve alcohol to under 16 year olds. For hard liquor the age barrier is 18. The organisation has clearly briefed these legal provisions to all fellow-workers and exhibitors. In case of doubt, they can refuse selling you alcohol. You are allowed to show the seller your ID to prove you are of legal drinking age.

-the organization holds the right to refuse entry or eject ticket holders from the festival site and camping who don't abide by the rules and regulations.
GFT is composted on site. This means human waste as well as everything else (bio)degradable. PMD and Rest can be sorted in the designated buckets and trashbags on the festival site and camping.

No Doggies

Dear doglover

we like people
we like dogs
certainly if we would get to meet your pooch.

however Gitannekesfoor choses to be a dog-free foor.
This means there are no dogs allowed on the festival site and there are no dogs allowed on the camping site.

X
strict Gitanneke

regels

Respect Nature

respect-nature

Ten Afval!

ten_afval

Afvalbeleid:

Wij sorteren: PMD, Rest, GFT op terrein en op de camping.
GFT wordt gecomposteerd on site. Zowel stront als alles afbreekbaar.
Voor PMD en Rest worden er emmertjes en vuilniszakken voorzien op de camping en het terrein.

Catering: De bordjes zijn biologische afbreekbaar, drinkbekers zijn herbruikbaar.

DON’T BRING AFVAL.
DONT’ LEAVE AFVAL.

EASY?
EASY!

De Gitannekes,
X

Let's talk trash:
We sort waste: PMD, Rest, GFT on the festival site and camping.
GFT is composted on site. This means shit as well as everything else (bio)degradable. PMD and Rest can be sorted in the designated buckets and trashbags on the festival site and camping.
Catering: Plates are biodegradable, cups are re-usable.
DON’T BRING TRASH.
DONT’ LEAVE TRASH.
EASY?
EASY!