Megahertz Cie - Beatbox Burlesque

 

Het werk van Megahertz, gedragen door chant en beatbox, is eclectisch burlesk en harmonieus muzikaal. Het hoog aangeschreven Frans duo gebruikt enkel lichaam en stem om zich uit te drukken, en laat verder uw verbeelding zijn werk doen. Dat blijkt een stevige troefkaart: het resultaat is zo puur en universeel dat het niemand onbewogen laat. Megahertz is tegelijk vernieuwend en een ode aan de canon: van Jacques Tati, over Buster Keaton tot The Umbilical Brothers.

 

The work of Megahertz, carried by chant and beatbox, is eclectically burlesque and harmoniously musical. This highly acclaimed French duo uses only body and voice to express themselves, and lets your imagination do its work. This proves highly effective: the end result is so pure and universal that it leaves no one unmoved. Megahertz is both innovative and an ode to the canon: from Jacques Tati, over Buster Keaton to The Umbilical Brothers.