OVER GITANNEKESFOOR

Gitannekesfoor is een jaarlijks muziek- en circusfestival in Blauberg, Herselt: 3 dagen van gezelligheid, muziek, circus en feest!
Het festival vindt traditioneel plaats tijdens het eerste weekend van september en trekt een 8000-tal bezoekers.

Een professioneel kinderanimatieteam zorgt voor de allerkleinsten, die 35% van de festivalgangers vertegenwoordigen.
De foor is inmiddels aan haar negende editie toe en meer dan 500 vrijwilligers zetten hun passie en hard werk in om dit familiefestijn
mogelijk te maken. Duurzaamheid, ecologie, creativiteit en originaliteit staan daarbij hoog in het Gitannekesvaandel!

Zonder sponsoring van multinationals wordt het volledige festival eigenhandig opgebouwd en ontworpen naar eigen verbeelding en
ontwerp. Elk jaar ziet het er weer anders uit!

Gitannekesfoor laat Moeder Natuur mee feesten en heeft hiervoor de GroeneVent Award 2016 van OVAM in ontvangst mogen nemen.
Vanuit recyclagemateriaal het festival bouwen, uit herbruikbare bekers drinken, ecologische toiletten gebruiken, warm water genereren uit
etensresten en afvalwater alsook het aanbieden van vegetarische gerechten zijn milieumaatregelen die Gitannekesfoor reeds heeft
genomen. Net zoals de vorige edities gaan we ook dit jaar op zoek naar hoe we dit verder kunnen uitwerken.

De Gitannekesfoor valt in het midden van de drievoudige festivalreeks aan het einde van de zomer in de Zuiderkempen. Een week voor
Gitannekesfoor is er het bekende bluesfestival Gevarenwinkel in Herselt en een week later is het de beurt aan het Sunfieldfestival in
Westerlo.

Kortom… KOMT DAT ZIEN, KOMT DAT ZIEN !!!

FOORWAARDEN

MISSIE

We willen - zonder enig winstoogmerk - een uniek en lokaal festival organiseren. Medewerkers en verenigingen krijgen de kans om op een nieuwe en vernieuwende manier samen te werken en - tijdelijk - samen te leven in een creatieve micromaatschappij.

VISIE

Een lokaal festival organiseren betekent het betrekken van lokale personen, initiatieven enorganisaties. Ze worden gestimuleerd om actief deel te nemen en samen te werken, elk met hun unieke karakter. Dit alles op een onafhankelijke manier, los van elke ideologische, religieuze of politieke overtuiging. Dit resulteert niet in perfectie, maar in een gemoedelijke sfeer, met zorg voor mensen en details.
Een uniek festival organiseren betekent een originele mix van culturele activiteiten zoals muziek, dans,
circus, film, toneel enz... en natuurlijk… goed eten en drinken. Samengevat: een festival met een hoge belevingswaarde in een unieke sfeer, voor de hele familie.

WAARDEN

Speelse creativiteit, authenticiteit, diversiteit en vernieuwing in programmatie en organisatie, voor jong en minder jong! Ons festival is telkens een culturele, sociale én economische uitdaging zonder sponsoring van economische spelers. Vernieuwing en verbetering is altijd mogelijk door constructieve alternatieven die duurzaamheid en ecologie garanderen.

blessed are the weird people

Statuten Gitannekesfoor vzw

De vereniging wil, met uitsluiting van enig winstoogmerk; unieke, lokale festivals organiseren.

Doel van dit soort festivals is een kader te bieden waarin vele nieuwe en vernieuwende vormen van samenwerken en samenleven kunnen uitgeprobeerd worden. Essentiële waarden die daarin betracht, gestimuleerd en bevorderd worden, zijn:

Diepgaande verwondering, speelse creativiteit, authenticiteit en/in diversiteit, constante vernieuwing (in mensen, programmatie en organisatie), synergie tussen verschillende mensen, initiatieven en organisaties, inspirerend voor verschillende generaties en alles wat duurzaamheid en ecologie ondersteunt.

Het toepassen van deze waarden betekent dat deze festivals te begrijpen zijn zowel als culturele, sociale én ook als economische experimenten (zonder sponsoring van grote, economische spelers), die aantonen dat vernieuwing en verbetering telkens mogelijk is door steeds constructieve alternatieven te zoeken, te vinden en uit te proberen.

Unieke festivals organiseren betekent het aanbieden van vrijetijdsevenementen en –activiteiten (animatie), in een unieke mix met culturele activiteiten (met inbegrip van verschillende expressievormen uit muziek, dans, circus, film, toneel enz.) en goed eten en drinken.

Samengevat: een festival met een hoge belevingswaarde in een ontspannen sfeer, voor de hele familie.

Lokale festivals organiseren betekent het betrekken van lokale personen, initiatieven en organisaties die worden gestimuleerd tot actieve deelname en samenwerking terwijl ze hun unieke karakter kunnen bewaren én bijdragen. Hierdoor worden verbindingen in het sociale weefsel hersteld en uitgebreid; dit alles op onafhankelijke wijze, los van enige ideologische, religieuze of politieke strekking of overtuiging. Dit resulteert niet in perfectie, maar in een gemoedelijke sfeer, met zorg voor mensen en voor details.

Onder deze doelstelling dient begrepen te worden, zonder dat deze opsomming op enigerlei wijze beperkend is: 

Het organiseren en ondersteunen van ludieke, ontspannende alsook educatieve projecten, zowel via eigen initiatieven als in samenwerking met andere initiatieven of verenigingen.

Het organiseren of ondersteunen van culturele activiteiten in de ruimste zin van het woord.

Het organiseren en ondersteunen van evenementen, workshops, muziekoptredens enz.

Het organiseren en ondersteunen van overdracht van de opgedane ervaring en kennis rond bijeenbrengen en organiseren van dit soort unieke en lokale festivals.

De vereniging mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Ontstaan Gitannekesfoor

Een bedankfeestje liep uit de hand...

De energieke vrijwilligers van de Kerstkroeg in Herselt werden in de zomer van 2008 door een ‘Gipsy-party’ bedankt voor hun inzet.

Dit bedankfeestje was de aanzet naar de 1ste editie van de Gitannekesfoor in 2009. Sindsdien is het een jaarlijks festival.

De Kerstkroeg en Gitannekesfoor delen vanaf dan de energie en tijd van vaak dezelfde organisatoren. Gitannekesfoor biedt een sociale, maatschappelijke en emotionele meerwaarde voor alle bezoekers en vrijwillige medewerkers. Dit vertaalt zich in de inzet van meer dan vijfhonderd vrijwilligers voor de bouw, running en afbraak van het festival, alsook de samenwerking met tal van organisaties,
verenigingen en initiatieven.

En waar doen we het foor?
Om de wereld en onze omgeving tot een warmere en fijnere plaats te maken waar het voor iedereen goed leven is!